Boekingsvoorwaarden en privacy beleid

Inschrijven voor een cursus, lezing of kamp.


Een inschrijving gebeurt door het versturen van een aanmeldingsformulier per post, e-mail of via de website centrumnatuurengezondheid.be. Door je in te schrijven ga je, als afnemer, akkoord met de algemene voorwaarden.

Bevestiging.


Je inschrijving zal via post of email schriftelijk bevestigd worden.

Betaling.


Het inschrijvingsgeld kan worden betaald via overschrijving. Via email zal je hiervoor een betalingsuitnodiging krijgen. Deze factuur dient ten laatste 14 dagen na ontvangst van de bevestigingsmail voldaan te zijn. Je ischrijving is pas definitief na betaling van het cursusgeld.

Annulatie.


Je kan je inschrijving gratis annuleren tot uiterlijk twee maanden voor de aanvang van de activiteit. Het inschrijvingsgeld zal je dan volledig worden terugbetaald.

Annuleer je binnen de twee maanden voor de start van de cursus, dan worden je drie mogelijkheden aangeboden:

1. Je laat je zonder bijkomende kost vervangen door een andere persoon. Hiertoe dien je een schriftelijke verwittiging te sturen.


2. Je laat de geannuleerde les omboeken naar een andere les binnen het aangeboden programma. Dit kan zonder meerkost, evenwel ook zonder terugbetaling van het inschrijvingsgeld.


3. Je krijgt het betaalde bedrag terug, waarbij we 25% van het inschrijvingsgeld als administratieve kost aanrekenen.


Covid-19:


Je zal via email op de hoogte gebracht worden indien owv. aanhoudende corona maatregelen de workshop geannuleerd of uitgesteld dient te worden. Je krijgt in deze situatie de mogelijkheid je opnieuw in te schrijven of het inschrijvingsgeld terug te vragen. Het bedrag wordt dan integraal op je rekening teruggestort.Privacy beleid.


Het recht van de klant op privacy is van groot belang voor ons. Wanneer een klant ons persoonlijke gegevens doorgeeft, stelt de klant het vertrouwen dat wij het vermogen hebben verantwoordelijk om te gaan met de privacy van de klant.

Daarbij baseren wij ons op de Europese voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensverwerking, ook wel GDPR, die van kracht is sinds 25 mei 2018.