ONZE MISSIE

GEZONDHEID IS EEN "ACTIEF EN DYNAMISCH" GEHEEL...

"WAARBIJ JE LICHAAM HET INSTRUMENT IS EN DE NATUUR HAAR MUZIEK KAN ZIJN."

We maken  graag de verschillende kwaliteiten,

die de natuur ons brengt, praktisch inzetbaar.


Het is onze missie dit niet alleen tijdens natuurbeleving

of in een oefening voelbaar te maken,

maar evengoed bruikbaar te laten zijn

op de werkvloer, in je relaties, in opvoeding, e.a.


We werken hiertoe in drie toepasbare lagen*:

Cultiveren, verbinden en integreren.


Om deze lagen in een interactie heel puur te ervaren, 

werken we samen met onze twee Alpaca's.


hoe verbazend groot de overeenkomst met de werking van de natuur is en

welk oeroud gezondheidsprincipe dit in zich draagt !

DE 3 TOEPASSINGSVELDEN:* CULTIVEREN -  LICHAAMSLAAG

Het cultiveren van gezondheid via lichaamssessies, beweging en natuurbeleving.* VERBINDEN - BEWUSTZIJNSLAAG

Het (her)kennen van hoe de natuur in je lichaam werkt.* INTEGREREN - LEVENSLAAG

De integratie van deze levensvitaliteit in je dagdagelijkse leven.

WAT KUNNEN WE BETEKENEN ?


De natuur ervaren in je lichaam is als het ontdekken van een potentiëel, dat in ieder van ons aanwezig is. De vijf natuurelementen - Aarde, metaal, water, hout en vuur vinden hun weerspiegeling in de werking van onze organen. Naarmate je via de bovenvermelde toepasbare lagen meer en meer in de levenskwaliteiten van je buik zinkt, merk je hoe verbazend groot de overlap is tussen natuur en gezondheid.


We bieden je de mogelijkheid, op je eigen ritme en met een totale kijk op jezelf, te ontwikkelen. Heel wat klachten krijgen meer duiding of verdwijnen spontaan, als je voeling krijgt met deze oeroude gezondheidsprincipes en het accent voornamelijk op het cultiveren / verbinden / integreren van levensvitaliteit ligt.

EEN GEZONDHEIDSMODEL MET GROTE EENVOUD:

LICHAAM

NATUUR

"Laat de overlap groeien"

NATUUR


IN JE


LICHAAM

Natuur en lichaam overlappen elkaar meestal gedeeltelijk.  Daar waar de twee cirkels overlappen ervaren we onze eigen natuur: we voelen ons "goed in het vel" ! We linken dit evenwel meestal aan vakantie, een wandeling in het bos, een goed gesprek, e.a.


Wanneer we de twee cirkels dagdagelijks in elkaar zouden beleven, voelt dat voor de meeste mensen in essentie zeer lichaamseigen, maar we twijfelen over de toepasbaarheid daarvan.  Het groeien naar een meer continue ervaring van "natuur in je lichaam" betekent een sterke shift in je gevoel van levensvitaliteit.