WELKOM

Ons Team

Het Centrum Natuur en Gezondheid, het Gulden Gehucht en het 'Land van de Aarde' zijn ingebed in het overweldigend groen van het Gasthuisbos. Het is een plek die uitnodigt om een diepe verbinding te maken tussen wat gezondheid werkelijk is en hoe de natuur ons dit toont. Vanuit deze eeuwenoude veerkracht, die de natuur in zich draagt, leggen we het accent tijdens individuele sessies, een traject of een beleving op wat jouw vitaliteit aansterkt en leven betekenisvol maakt.


Het is onze missie om via coaching, integrale lichaamssessies, lessenreeksen en natuurkampen kinderen en volwassenen de werking en kracht van de natuur

in hun lichaam te laten ervaren.  Dit kan een krachtige shift betekenen in je ervaring van levensvitaliteit en -vreugde !

Voel je van harte welkom !

Christine Braem

Vzw Gulden Gehucht

Frank Van de Putte

Licentiaat Kinesitherapie

Nele Vanden Eede

Creatief agoge

Frank Van de Putte

Lic. Kinesitherapie


Ik ben Frank, gehuwd met Nele en papa van drie lieve jonge kinderen: Nayeli, Fideel en Marilou.


Ik heb al van jongsaf een voorliefde voor wat de natuur mij brengt. Ik studeerde kinesitherapie en geraakte steeds meer geboeid door het sterke intelligentieveld van ons lichaam. Een fijne inspiratiebron hiertoe was de drie jarige opleiding 4-dimensioneel leven, die ik volgde bij Dirk Oellibrandt en Hilde Verhulst. Meer recent volgde ik bij lifeprojects de alchemie van de wijze man en alchemie van bodywork essentials. Momenteel verdiep ik het levenskrachtritueel en vervolmaak ik stap voor stap de teacher training.


Naast mijn ruime ervaring met integraal lichaamswerk, hebben bijenvolken me steeds op mijn pad geïnspireerd. De bron van wijsheid die de imme ons toont, geeft mij steeds weer de herinnering van ons ware lichaam, dat zo nauw met de natuur verbonden is. We hebben een kleine, mooie Aarde vol levenspotentiëel binnen onszelf ! Graag begeleid ik jullie bij dit revitaliserende proces !

Christine Braem

Gulden Gehucht Vzw


Ik ben Christine Braem, 62 jaar oud , moeder van 2 kinderen die intussen volwassen zijn en grootmoeder van binnenkort 3 kinderen. Ik volgde verschillende opleidingen bij Ignoramus Academie waaronder relatiecoach, evolutiepsychologie, en nu ook een jaaropleiding handoplegging van de Essenen.


Bij de Maancirkel en bij Timotheus deed ik intuïtieve ontwikkeling. Bij Oost-West volgde ik enkele jaren wekelijks een vrouwengroep, vrouwen in de overgang, ook enkele tantraopleidingen die me diep raakten en een zweethutopleiding.

In de winter van 2009 heb ik een bezoek gebracht aan de spirituele leefgemeenschap in Schotland. Dit was een uitnodiging om dieper contact te maken met de energieën om me heen.


Tuinieren is een deel van mijn zomerwerk. Ik zoek naar contact met al wat leeft, zichtbaar en onzichtbaar. Ik geloof dat mens, plant en dier elkaars gelijke zijn en neem als hoedster van het Gulden Gehucht de zorg op mij voor onze Moeder Aarde.

In de winter, tijd van stilte en naar binnen keren, komen mijn artistieke talenten meer aan bod. Ik schilder, teken, schrijf, naai… Mijn handen zijn mijn werkinstrumenten, mijn tocht is naar de stilte in mezelf.


Door handoplegging geef ik mensen een liefdevol steuntje op hun weg, ik deel graag van wat ik al verworven heb in mijn leven.


Nele Vanden Eede

Creatief agoge


Info volgt...

Onze Samenwerking

Stichting Goedaardig

Gulden Gehucht Vzw